درباره ما

مترجم فرازین

مترجم فرازین با قابلیت ترجمه متون انگلیسی به فارسی و هم چنین ترجمه فایل های متنی در سال 91 در دانشگاه تهران تولید شده است. این ابزار که بر مبنای آخرین پیشرفت ها در زمینه پردازش متن طراحی و پیاده سازی شده، دارای مشخصات زیر می باشد:
 • استفاده از مدل‌های ترکیبی مبتنی برقاعده و آماری
 • سرعت بالا در ترجمه (300 کلمه در ثانیه)
 • امکان تشخیص و ترجمه در دامنه‌های تخصصی
 • ارائه ترجمه‌های جایگزین و امکان اصلاح توسط کاربر
 • امکان ترجمه فایل‌های متنی (DOC, PPT, HTML, TXT, PDF)
 • تشخیص مولفه های متن
 • پیش پردازشگر قوی
  • تشخیص اسامی خاص
  • تشخیص موارد بدون نیاز به ترجمه مثل ایمیل
  • شناسایی تاریخ
  • عبارات پرانتزی
 • نویسه گردانی
 • دادگان غنی
  • 70000 مدخل واژگانی انگلیسی
  • 27000 مدخل واژگانی فارسی
  • 350000 عبارت پرکاربرد
  • 45000 فعل مرکب
  • 50000 مثال
  • 13000 اصطلاح
مالکيت این محصول در اختيار آزمايشگاه پردازش هوشمند متون و زبان طبيعي، دانشکده فني، دانشگاه تهران است. بخشی از هزینه‌های اين نرم افزار از طرف مرکز تحقیقات مخابرات حمایت شده است