درباره فرازین


پروژه مترجم هوشمند فرازین از سال ۸۹ در آزمایشگاه پردازش متن و زبان‌های طبیعی دانشگاه تهران آغاز شد و با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) استمرار یافت. تحقیق و توسعه این پروژه در ابتدا در چارچوب معماری مبتنی بر قاعده و نهایتاً بر مبنای معماری ترکیبی (Rulebased-Statistical) و در مقیاس آزمایشگاهی صورت گرفت. در سال ۹۳ شرکت ویرا افزار آدان با هدف تجاری سازی فعالیت‌های آزمایشگاهی پیشین در زمینه پردازش متن و زبان‌های طبیعی با تمرکز بر مترجم ماشینی تأسیس شد و ارتقای کیفی و صنعتی سازی مترجم فرازین در کنار تولید محصولات دیگر در برنامه کاری شرکت قرار گرفت.

در کنار مترجم فرازین، محصولات تولید شده دیگر مانند کمک مترجم فرازین بار، دیکشنری فرادیک، و خطایاب املایی-معنایی ویراستار به عنوان محصولات شاخص شرکت بوده که در زمره محصولات دانش بنیان شناخته شده‌اند و باعث شد شرکت ویرا افزار آدان از دی ماه ۹۳ به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شد.

از اسفندماه سال ۱۳۹۵ تاکنون و با حمایت مجدد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در قالب یکی از پروژه‌های طرح جویشگر بومی توسعه، نگهداری و ارتقای این سامانه بر عهده دو شرکت ویرا افزار آدان و پردازش هوشمند ترگمان به صورت مشارکت علمی، فنی و اجرایی می‌باشد.

در حال حاضر مترجم فرازین از موتور ترجمه نورونی مشترک توسعه داده‌شده توسط دو شرکت ویرا افزار آدان و پردازش هوشمند ترگمان استفاده می‌کند و با استفاده از این موتور ترجمه که به صورت متن‌باز منتشر می‌شود کیفیت ترجمه‌ای بالاتر از تمامی موتورهای ترجمه موجود ارائه می‌نماید.

حامیان و مشارکت‌کنندگان در فرازین:

Targoman Intelligent Processing Pjc.
itrc.ac.ir
ویرا افزار آدان