تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی دانشگاه تهران

تلفن: 82089765

پست الکترونیکی: info[at]faraazin[dot]ir